Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor Therapiepraktijk Ben

 

Annulering van afspraken

 • Tot 24 uur van tevoren is het mogelijk om een behandelsessie kosteloos te annuleren. Bij het niet tijdig annuleren van je afspraak (ook in geval van ziekte) ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Behandelovereenkomst

 • Bij aanvang van een begeleidingstraject stellen we samen een behandelovereenkomst op.
 • Bij het uitvoeren van de behandelovereenkomst houd ik mij als therapeut aan de bepalingen van de WGBO (Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de ethische en overige beroepscodes die op mijn professie van toepassing zijn.
 • Ik ben als therapeut niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die ontstaan doordat je als cliënt onjuiste of onvolledige informatie verstrekt. Ik ben ook niet aansprakelijk in situaties dat je informatie achterhoudt die bekend en beschikbaar is in medische dossiers van artsen/specialisten of andere behandelaars.
 • Een verwijsbrief van je huisarts is niet nodig. Wel is het gewenst dat de huisarts op de hoogte is van je bezoek. Alle informatie die je verstrekt, is strikt vertrouwelijk.

Bereikbaarheid buiten kantoortijden

 • Buiten kantoortijden er is geen directe 24-uursbereikbaarheid.
 • In geval van crisis kun je contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost. Zij hebben rechtstreeks toegang tot de crisisdienst van de specialistische ggz.

Vervanging bij ziekte of vakanties

 • Bij (langdurende) ziekte of vakantie is er waarneming door collega-therapeuten die binnen of buiten Almere werken. Je kunt dan bij deze personen terecht voor vragen of een extra contact.

Privacyverklaring

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Jouw dossier bevat persoonlijke gegevens en een beschrijving van je klacht of vraag en je doelen.
 • Verder hou ik een logboek bij waarin zaken staan die ter sprake komen tijdens de sessies. Ook kunnen er in het dossier gegevens staan over voorgaande behandelingen of gegevens die noodzakelijk zijn voor je behandeling. Deze vraag ik, na jouw expliciete toestemming, op bij andere zorgverleners, bijvoorbeeld bij je huisarts.
 • Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
 • Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit jouw dossier kan ik  ook gebruiken om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het behandeltraject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit doe ik alleen met jouw expliciete toestemming. Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier gebruik ik voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan informeer ik je en vraag ik expliciet om je toestemming.
 • Ik bewaar de gegevens in je cliëntendossier voor 15 jaar, zoals de wet vereist.

Klachtenregeling

De overheid heeft wettelijk vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Bij Therapiepraktijk Ben is dit als volgt geregeld:

 • Ben je niet tevreden over mijn werk, dan is het belangrijk dat je daarin gehoord wordt. Klachten kunnen niet alleen onze persoonlijke werkrelatie verstoren, ze kunnen ook belangrijke elementen van het therapeutisch proces op tafel brengen. Door er met elkaar over te praten, kunnen we helder krijgen wat er aan de hand is en hoe we er samen mee om kunnen gaan. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. Waarschijnlijk komen we tot een oplossing of bijsturing van het proces.
 • Als geregistreerd lid van beroepsvereniging NVPA val ik onder de NVPA-klachtenregeling gebaseerd op de Wkkgz. Als lid heb ik de status van zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz. Meer informatie hierover vind je op de website van NVPA onder het kopje ‘Voor cliënten’.