Registratie & Lidmaatschappen

$
Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Therapiepraktijk Ben voor coaching, training, psycho- en hypnotherapie geregistreerd met het KvK nummer: 63692317

Als ECP therapeut (European Certificate of Psychotherapy) ben ik geregistreerd bij het kwaliteitsregister van ECP therapeuten NVECP (https://nvecp.nl/ )onder registratienummer: 10150

$
Als therapeut ben ik lid van de beroepsvereniging NVPA (Nederlandse Verbond voor Psychosociale therapeuten, Psychologen en Agogen) www.NVPA-therapeuten.nl
onder lidnummer: 9422
$

Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ https://www.rbcz.nu ) met als licentienummer: 210438R en aangesloten bij de klachtencommissie S.C.A.G.